Pawe³ z Tarsu - Pojednanie ¦wiatów. Film dokumentalny. Wszelkie prawa zastrze¿one 2017 - Cogito Ergo Credo / Framesound Production.